Karakter boyutu :13 Punto15 Punto17 Punto19 Punto
Alacakların yapılandırılması ile ilgili açıklama

Alacakların yapılandırılması ile ilgili açıklama

11.05.2018 tarihli ve 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan madde 31.03.2018 tarihinden ( bu tarih dâhil) önceki alacakların tahsilini düzenlemektedir. Üyelerimizin maddede düzenlenen üye aidat borçlarını taksitlendirme ve gecikme faizi, gecikme zammı affı gibi imkânlardan yararlanabilmesi için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar odamıza dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir. (Vade Son Ödeme Tarihleri: 31 Temmuz 2018-31 Ağustos 2018-30 Eylül 2018-31 Ekim 2018-30 Kasım 2018-31 Aralık 2018) Yasa kapsamında ve üyenin talebi doğrultusunda aidat borçlarına altı eşit taksit yapılabilmektedir. Ayrıca Bakanlar Kurulu tarafından 30 Nisan 2018 tarihinde kabul edilen “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı” kapsamında aynı gün itibariyle; Vergiler ve vergi cezaları - Bazı idari para cezaları - Ecrimisil borçları - Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payları - Gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları - Sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi gibi yukarıda sayılan kamu alacaklarına ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer'i alacaklar, yapılandırma kapsamına girmektedir.

31.05.2018 / 10:40

Etiketler:
Bu 611
YAZARLAR